Продуктова гама дискове за гипсфазер

Предимства

Материали

Гипсфазер

Гипс картон

Машини

Ръчни циркуляри

Потапящи циркуляри

Герунг циркуляри

Кабелни и акумулаторни машини